Gospodarka

Wizytówką gospodarczą województwa są Targi Kielce, drugi co do wielkości ośrodek targowy w Polsce, oraz jeden z największych ośrodków wystawienniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, usytuowany na skrzyżowaniu największych dróg krajowych i międzynarodowych. Dumą Targów Kielce jest szczególnie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego – trzecie największe targi militarne w Europie, po Londynie i Paryżu.

Bardzo ważnym miejscem na mapie województwa świętokrzyskiego, które opiera swój rozwój o innowacyjność, zdobycze nauki i jej popularyzację jest niedawno powstałe Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu koło Chęcin. Zadaniem tej instytucji jest pobudzanie naukowego i gospodarczego rozwoju regionu, ale i również popularyzacja nauki i przybliżanie jej przez zabawę. RCNT to podmiot o bardzo szerokiej formule. W jego skład wchodzą m. in. Centrum Nauki, Biobank, laboratoria, tereny inwestycyjne. Szczególnie atrakcyjnym miejscem dla dzieci i młodzieży z całego kraju jest Centrum Nauki Leonardo da Vinci, gdzie zlokalizowano największy w Polsce ogród doświadczeń, bazujący na formule nauki opartej o doświadczenie, przeżycie, emocje.

Władze regionu, samorządy lokalne, stowarzyszenia, a także prywatni przedsiębiorcy dbają o zachowanie w dobrym stanie tego kulturowego, historycznego i krajobrazowego dziedzictwa, ale także o ciągłe wzbogacanie oferty zgodnie z potrzebami współczesności – powstają piesze i rowerowe szlaki tematyczne, propozycje poznawania regionu przez gry terenowe, bogactwo imprez kulturalnych.