Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie dzięki swojemu doskonałemu położeniu geograficznemu, dużym potencjale społeczno – gospodarczym, pięknej przyrodzie i wielkich możliwościach inwestycyjnych jest jednym z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych regionów w Polsce.
Bogactwo i różnorodność zasobów mineralnych stawiają Województwo Świętokrzyskie w czołówce potencjalnych terenów inwestycyjnych. Swoją szansę dostrzegły tu przedsiębiorstwa produkujące materiały budowlane, szkło, papier i poligrafię. Z kolei sprzyjające warunki klimatyczne i urodzajne gleby, pozwalają z sukcesem funkcjonować przedsiębiorstwom związanym z rolnictwem i przetwórstwem. Nasze produkty cenione są powszechnie jako żywność ekologiczna.

Zrealizowane w ciągu kilku ostatnich lat przedsięwzięcia doprowadziły do istotnych zmian w naszym województwie. Powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, dobrze wyposażone placówki kultury i obiekty oświatowe, rozbudowana została infrastruktura sportowa. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej udało się także wyposażyć świętokrzyskie szpitale w nowoczesny sprzęt.

O niepowtarzalnym charakterze Kielecczyzny decydują jej walory krajobrazowe, piękno przyrody, czystość środowiska naturalnego i liczne zabytki. Dlatego to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki, zarówno dla osób spędzających czas aktywnie, jak i szukających spokoju i wytchnienia wśród pięknej, często nieskażonej cywilizacją przyrody.
Świętokrzyskie to region, do którego przyjeżdża się nie tylko odpoczywać, podziwiać zabytki naszej bogatej historii i cieszyć się pięknem przyrody, ale także po to, by tutaj inwestować, zarabiać, rozwijać inicjatywy gospodarcze.

Serdecznie zapraszam w gościnne tereny województwa świętokrzyskiego, gdzie spotkacie się Państwo z życzliwością władz samorządowych i mieszkańców. Świętokrzyskie to region naprawdę wyjątkowy i warto go poznać.