Ekologia

Województwo świętokrzyskie należy do najczystszych ekologicznie i najatrakcyjniejszych przyrodniczo obszarów Polski. Bogactwo i unikalność form krajobrazu naturalnego, doskonały stan środowiska, walory historyczne oraz obszary wiejskie o zachowanym krajobrazie kulturowym, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki, zwłaszcza rodzinnej oraz agroturystyki.

Około 65% województwa powierzchni zostało poddane prawnej ochronie przyrody, co stawia go na pierwszym miejscu w kraju. Bogata szata roślinna, rzadkie zbiorowiska roślinności stepowej, górskiej, bagiennej oraz jedyne w Polsce środkowej stanowisko słonorośli, to niewątpliwe atuty, którymi nie wszyscy mogą się szczycić. Co więcej, jest tutaj 40 obszarów należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, na terenie których chronione są zróżnicowane gatunki roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali kontynentu. Obszarem specjalnej ochrony ptaków jest m. in. Dolina Nidy. Natomiast Góry Świętokrzyskie znane są z niezwykłych rumowisk skalnych zwanych gołoborzami.